Για τον χρήστη (καταναλωτή – αγοραστή) προβλέπεται δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης του προϊόντος ή της /υπηρεσίας εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, με επιστροφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας με επιστροφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα στην αρχική του κατάσταση, χωρίς επιβαρύνσεις, πλην των εξόδων επιστροφής που βαρύνουν αποκλειστικά τον ασκούντα το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται αποκλειστικά διαδικτυακά και εγγράφως μέσω του ειδικού σημείου υπαναχώρησης που τηρείται προς τούτο σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος και διαθέτει εύκολη πρόσβαση.

Εξαιρούνται όλα τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που έχουν υποστεί φθορές ή επιβαρυνθεί με πραγματικά ή νομικά ελλατώματα ή έχει καταστραφεί η μητρική συσκευασία τους.

Με την επιστροφή και την λήψη του επιστραφέντος προϊόντος ή υπηρεσίας το ηλεκτρονικό κατάστημα , επιβεβαιώνει την αρχική κατάσταση και επιστρέφει στον υπαναχωρούντα το καταβληθέν αντίτιμο ατόκως.

Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης σε περίπτωση «καλού τέλους», αποκλείει την περαιτέρω άσκηση κάθε άλλης αξίωσης από τη συγκεκριμένη συναλλαγή .

Ανοιγμένες συσκευασίες δεν γινονται δεκτές ως επιστροφή.


Πληροφορίες Προϊόντος & Αιτία ΕπιστροφήςΆλλο, παρακαλούμε εξηγήστεΕλαττωματικό προϊόν, παρακαλούμε εξηγήστεΚατεστραμμένο κατά τη μεταφοράΠαρέλαβα λάθος προϊόν
ΝαιΌχι