ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Το www.anazeworld.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα παρουσίασης και διάθεσης-πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου.

Το ηλεκτρονικό αυτό κατάστημα αποτελεί ιδιοκτησία της επιχείρησης με την επωνυμία: «Λιανικό εμπόριο καλλιτεχνικών και αναμνηστικών ειδών με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου» και με τον διακριτικό τίτλο: «www.anazeworld.gr», με έδρα τη Θεσσαλονίκη , επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 14 τ.κ 55337 , νόμιμο εκπρόσωπο τον Τσιόκα Δημήτριο, τηλέφωνο επικοινωνίας 6972985853 ηλεκτρονική διεύθυνση: info@anazeworld.gr και ΑΦΜ: 125663510, Δ.Ο.Υ.: Στ’ Θεσσαλονίκης.

Πριν από την επίσκεψη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και πριν από την περιήγησή του, είναι απαραίτητο να αναγνωσθούν και μελετηθούν επισταμένως οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται συγκεκριμένα για τη χρήση και για τη συναλλαγή του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Η βεβαίωση και κατανόηση με πληρότητα της συμφωνίας υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις και η περαιτέρω χρήση και πλοήγηση στο www.anazeworld.gr (στο εξής ηλεκτρονικό κατάστημα) υποδηλώνει την ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του εκάστοτε χρήστη με τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

1.Όροι-Προϋποθέσεις-Τροποποιήσεις

Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που υλοποιούνται μέσω αυτού, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του και πάντοτε μέσα στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και των συναλλακτικών ηθών, υποχρεούται όμως να ενημερώνει κάθε φορά έγκαιρα τον χρήστη για τυχόν τροποποιήσεις, με ευδιάκριτη ανάρτηση σε εμφανές σημείο της παρούσας ιστοσελίδας και με ειδική αναφορά στην ημερομηνία έναρξης των τροποποιηθέντων όρων και προϋποθέσεων. Η τυχόν τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων δεν ισχύει για τις μέχρι την τροποποίηση ληφθείσες παραγγελίες ή και πραγματοποιηθείσες συναλλαγές.

2.Παρεχόμενες πληροφορίες, προϊόντα – υπηρεσίες και μέθοδος επικοινωνίας.

Yπό την ρητή επιφύλαξη τυχόν τεχνικών προβλημάτων της ιστοσελίδας ή ενδεχόμενων λαθών αντιγραφής των κειμένων της ιστοσελίδας που έχουν διαφύγει της προσοχής του μέσου ανθρώπου ή έχουν προκύψει λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από ανώτερη βία, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια και την αξιοπιστία των πληροφοριών που παρατίθενται στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα σχετικά με τα ουσιώδη και κύρια χαρακτηριστικά και τις συνομολογημένες ιδιότητες περιγράφονται για το εκάστοτε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την αξιοπιστία των δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν στις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα υπηρεσίες.

Η ηλεκτρονική επικοινωνία (e-mail), με το ηλεκτρονικό κατάστημα αποτελεί άμεση και ρητή συγκατάθεση του χρήστη για επικοινωνία με τον ίδιο τρόπο, πέραν των γενικών ενημερωτικών ανακοινώσεων. Η συγκατάθεση αυτή επεκτείνεται και αφορά ότι όλες οι συμφωνίες, γνωστοποιήσεις, κοινοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες μαζί του σε ηλεκτρονική μορφή είναι συμβατές και ικανοποιούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση και η εκάστοτε ηλεκτρονική επικοινωνία αποτελεί γραπτή επικοινωνία βεβαίας χρονολογίας.

3. Αποποίηση-Περιορισμός ευθύνης –Δήλωση

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο της ιστοσελίδας και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους τεχνικής υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου, ουδεμία δε ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες ή και παράνομες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

4. Προστασία των Δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Το ηλεκτρονικό κατάστημα αποτελεί στο σύνολό του εμπορικό σήμα και το περιεχόμενο , η μεθοδολογία, η διάταξη, η δομή και η οπτική εμφάνιση της ιστοσελίδας του είναι περιουσιακό δικαίωμα της εταιρείας www.anazeworld.gr Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί σχετικά με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία άλλου ηλεκτρονικού ή φυσικού καταστήματος η η χρησιμοποίησή του να προκαλέσει αμφιβολίες στον χρήστη, ή την υποτίμηση και την δυσφήμηση του ηλεκτρονικού καταστήματος

Όλο το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας (συμπεριλαμβάνονται οι εικόνες, φωτογραφίες ,εικονίδια, videos, σχέδια, αριθμητικά και στατιστικά, κείμενα κλπ. αναρτήσεις)που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ηλεκτρονικού καταστήματος www.anazeworld.gr και προστατεύονται κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των σχετικών διεθνών συμβάσεων.

Τα ονόματα, λογότυπα, εμπορικά σήματα και γενικά τα διακριτικά γνωρίσματα της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος και τα αντίστοιχα των συμβεβλημένων με το ηλεκτρονικό κατάστημα φυσικών ή νομικών προσώπων καθώς και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τους, αποτελούν προστατευόμενα και αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ιστοσελίδας και προστατεύονται από την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία περί σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και περί αθέμιτου ανταγωνισμού.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή ή δουλική απομίμηση , αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταπώληση, μεταποίηση, μίσθωση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό ιδιοκτήτη, πάροχο και δημιουργό του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος. Μόνον με έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη του ηλεκτρονικού καταστήματος επιτρέπεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο και μόνον για εμπορικούς σκοπούς.

Γενικά δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί μέρος ή όλο του ηλεκτρονικού καταστήματος με οποιοδήποτε τρόπο που π θα μπορούσε να προκαλεί αμφιβολίες στους πελάτες, ή θα μπορούσε ακόμη να προκαλέσει με οποιοδήποτε τρόπο την υποτίμηση και την δυσφήμηση της εταιρίας

5. Ειδική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψη ή περιήγηση στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι πιθανό να ζητηθεί η δήλωση προσωπικών στοιχείων (όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, ΑΦΜ, κλπ.) και μόνον για την διεκπεραίωση και λογιστική φορολογική τακτοποίηση της συναλλαγής ή ενημέρωση για μελλοντική συναλλαγή. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται, τηρούνται με απόλυτη ασφάλεια και εχεμύθεια από το ηλεκτρονικό κατάστημα αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τη συναλλαγή ή την επικοινωνία και δεν επιτρέπεται είτε να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο , με εξαίρεση την υποχρεωτική γνωστοποίησή τους μόνο σε Αρχές, κατά τις κείμενες διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά, είτε να υποστούν μη νόμιμη επεξεργασία.

Η έγγραφη δήλωση των προσωπικών στοιχείων-δεδομένων του χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος συνοδεύεται από την αυτονόητη υποχρέωση του ηλεκτρονικού καταστήματος να παρέχει το δικαίωμα ενημέρωσης και αντιρρήσεων στον χρήστη, κατά την κείμενη νομοθεσία προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

6. Υποχρεώσεις χρήστη-Επισήμανση ευθυνών

Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα ή και την ιστοσελίδα του για ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι και θεωρείται παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, λιβελογραφικό, και γενικά ζημιογόνο, ειδικά σε ανήλικους, παραβιάζει το απόρρητο ή τα προσωπικά δεδομένα φυσικού ή νομικού προσώπου ή εμπιστευτικές πληροφορίες, εκφράζει και αναδεικνύει άμεσα ή έμμεσα ρατσιστικές, φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις (ενδεικτικά, θρησκευτικές, πολιτικές, σεξουαλικών προτιμήσεων, αναπηρίας, κλπ.)

Η κατά τα παραπάνω χρήση απαγορεύεται ρητά, τυχόν απόπειρα όμοιας ή παρόμοιας χρήσης αντιμετωπίζεται κατά την κείμενη και ισχύουσα κάθε φορά ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία μη αποκλειόμενης και της αναζήτησης αποζημίωσης κατά τις διατάξεις του Α.Κ.

Επισημαίνεται ότι αποτελεί ποινικό αδίκημα, γεννά αστικές αξιώσεις και διοικητικές κυρώσεις η παραβίαση (ενδεικτικά) δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας ,εμπορικού σήματος, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί και χρησιμοποιηθεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, τη διακοπή, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών και την παρενόχληση του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτων, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέθοδο και οποιοδήποτε περιεχόμενο και η για συλλογή ή αποθήκευση ή αξιοποίηση, επεξεργασία, δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

7. Λάθη / Παραλείψεις/Αλλαγές

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη ή ανακρίβειες στις σελίδες του. Οι πληροφορίες, οι τιμές, οι προσφορές και οι εκπτώσεις που αναφέρονται, υπόκεινται σε αλλαγές, πάντοτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, υποχρεωτικά, όμως, μετά από κατά το δυνατόν έγκαιρη διακριτή δημόσια γνωστοποίηση. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες εξαρτώνται από την διαθεσιμότητά τους και μπορεί η παραγγελία να ανακληθεί οποτεδήποτε Αν δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση της παραγγελίας από λόγους μη διαθεσιμότητας προϊόντος το ηλεκτρονικό κατάστημα θα προσφέρει εναλλακτική λύση ή θα επιστρέψει άτοκα τα καταβληθέντα για το μη διαθέσιμο προϊόν.

8. Ακύρωση συναλλαγής/Υπαναχώρηση / Επιστροφή

Το ηλεκτρονικό κατάστημα συναλλάσσεται με χρήστες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους δεν δέχεται παραγγελίες και δεν εκτελεί παραγγελίες και πωλήσεις σε ανηλίκους. Ο συναλλασσόμενος ενήλικος χρήστης οφείλει να έχει την δυνατότητα να πληρώσει με πιστωτική κάρτα ή αντικαταβολή ή τραπεζικό έμβασμα στο σχετικό τραπεζικό λογαριασμό του ηλεκτρονικού καταστήματος. Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει την παραγγελία η να μην την εκτελέσει να αφαιρέσουν ή να διορθώσουν το περιεχόμενο του λογαριασμού χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη που παραβιάζει τον όρο αυτό.

Για τον χρήστη (καταναλωτή – αγοραστή) προβλέπεται δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης του προϊόντος ή της /υπηρεσίας εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, με επιστροφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας με επιστροφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα στην αρχική του κατάσταση, χωρίς επιβαρύνσεις, πλην των εξόδων επιστροφής που βαρύνουν αποκλειστικά τον ασκούντα το δικαίωμα υπαναχώρησης. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται αποκλειστικά διαδικτυακά και εγγράφως μέσω του ειδικού σημείου υπαναχώρησης που τηρείται προς τούτο σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος και διαθέτει εύκολη πρόσβαση.

Εξαιρούνται όλα τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που έχουν υποστεί φθορές ή επιβαρυνθεί με πραγματικά ή νομικά ελλατώματα ή έχει καταστραφεί η μητρική συσκευασία τους.

Με την επιστροφή και την λήψη του επιστραφέντος προϊόντος ή υπηρεσίας το ηλεκτρονικό κατάστημα , επιβεβαιώνει την αρχική κατάσταση και επιστρέφει στον υπαναχωρούντα το καταβληθέν αντίτιμο ατόκως.

Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης σε περίπτωση «καλού τέλους», αποκλείει την περαιτέρω άσκηση κάθε άλλης αξίωσης από τη συγκεκριμένη συναλλαγή .

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο, Δικαιοδοσία κατά τόπο – λοιποί όροι

Διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από τον χρήστη αυτού, επιλύονται είτε με φιλικό διακανονισμό, είτε με διαμεσολάβηση, είτε με προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια, οριζομένων ως τούτων των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, διέπονται δε από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

10.Υποχρέωση προσοχής

Ο χρήστης παρακαλείται σε προσοχή σε τυχόν διαπίστωση νομικών, ηθικών και λειτουργικών προβλημάτων που διαπιστώνει κατά τη χρήση και περιήγηση του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι ευπρόσδεκτη η τυχόν σχετική αναφορά του στο e-mail info@anazeworld.gr που θα τύχει άμεσης ενέργειας και αντιμετώπισης.

11.Γενικοί όροι χρήσης και συναλλαγής-Ερμηνεία

Όλοι οι παραπάνω όροι συναλλαγής είναι ουσιώδεις, αποτελούν ένα ενιαίο όλον, δεν ερμηνεύονται μεμονωμένα και αποσπασματικά, αλλά αντίθετα ερμηνεύονται συνολικά, πάντοτε εντός των ορίων της καλής πίστης, των χρηστών και συναλλακτικών ηθών του ηλεκτρονικού εμπορίου και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος τόσο του χρήστη όσο και του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Νομικός σύμβουλος ιστοσελίδας
Κώστας Γ. Μαμέλης – Δικηγόρος Θεσσαλονίκης